آدرس:

تبریز، جاده تهران، بالاتر از بستنی وحید، ورودی اول کندرود، خیابان شهریار، کوی صنعتی ثمین، پلاک ۵۱

تلفکس: ۳۶۳۰۳۰۲۰-۰۴۱

صندوق پستی: 

Info@paktabazar.com
Ceo@paktabazar.com
Marketing@paktabazar.com
Tech@paktabazar.com
Paktabazar@gmail.com