دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا کووید 19

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا کووید 19

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا

پژوهشگاه استاندارد کشور به عنوان مرجع علمی پژوهشی نظام استانداردسازی در کشور دستورالعمل جامع پیشگیری از ابتلا به ویروس کوئید 19 را تحت عنوان "جلوتر از کوئید 91 حرکت کنیم" ابلاغ کرد. مطالعه این دستورالعمل تمامی اطلاعات لازم در مقابله با این ویروس را در اختیار مطالعه کنندگان قرار میدهد. این دستورالعمل جامع ه صورت فایل PDF به پیوست می باشد:

دانلود دستورالعمل جامع پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19