نیروگاه آبی

 نیروگاه آبی

   نیروگاههای آبی (Hydropower) نیاز به سوخت ندارند و به لحاظ حفظ محیط زیست و ذخایر آبی، یاری رسان هستند. در کنار آن، تجربه نشان داده است که پرداختن به تبعات صنعت سدسازی می تواند منافع دراز مدت کشور را تامین کنددرتضمین کند. نیروگاه های برق آبی در کنترل فرکانس شبکه نقش مؤثری دارند، با توجه به معضل تغییر فرکانس در شبکه کشور، وجود این نیروگاه ها در کنترل فرکانس مفید است. نیروگاه های برق آبی، انرژی مورد نیاز خود را برای تولید برق از جریان آب رودخانه ها یا کانال های انتقال آب تأمین می کنند. حدود ۲۶ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق آبی در ایران وجود دارد که بخش عمده آن از حوزه رودهای کارون، کرخه و دز تأمین می شود.در نیروگاه ها ی برق آبی جریان آب و یا انرژی پتانسیل آب پشت سدها و آب بند هامی باشد . نیروگاه های جریان رودخانه ای و نیروگاه برق وآب از این نوع نیروگاه ها هستند . از انرژی موجود در جریان آب رودخانه ها می توان در چرخاندن پره های یک توربین آبی برای تولید انرژی مکانیکی (و پس از آن تولید انرژی الکتریکی توسط ژنراتورها ) بهره جست.همچنین با ایجاد سدها وذخیره سازی آب رودخانه ها در پشت این سدها می توان از انرژی پتانسیل نهفته در آب پشت سد (برای به چرخش در آوردن توربینها) نیز استفاه نمود.در سیستم تولید برق میتوان برای تامین بار پیک متوسط و پایه و یا ترکیبی از بارها از نیروی آب استفاده کرد، که این عملیات تناوبی را می توان با افزودن آب به سیستم انجام داد. به منظور به حد اقل رساندن هزینه بهره برداری از سیستم بهترین زمان برای استفاده از نیروگاه آبی زمان پیک بار است.  با مقایسه انجام شده در ایالت متحده در سال1982 دیده شده که اگر از نیروگاه آب در زمان پیک استفاده کنیم حدود1100000دلار صرفه جویی خواهیم داشت.

مزایا و معایب نیروگاه آبی

 مزایا و معایب نیروگاه آبی به ترتیب زیر می باشد:

مزایا: 

1)عمر مفید این نیروگاه ها بیش از ۵۰ سال است و تا ۱۰۰ سال هم می رسد و در مقایسه با عمر نیروگاه های بخار (حدود ۲۵ تا ۳۰ سال) بسیار زیاد است.

2)پایداری این نیروگاه ها در مقایسه با نیروگاه های بخاری بسیار بالا ست وبا گذشت زمان، بازده این نیروگاه ها تغییر نمی کند.

3)هزینه نگهداری این نیروگاه ها بسیار پایین است.

4)در این نیروگاه ها هیچ گونه آلودگی ناشی از گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد و از این نظر مشکلی را برای محیط زیست ایجاد نمی کند.

5)هزینه تولید انرژی نیروگاه های بخار با تغییر ضریب قدرت بار، متغیر است اما این هزینه در نیروگاه های آبی به تقریب مستقل از ضریب قدرت بار است.

6)باعث جلوگیری از سیل ها و سیلا ب های فصلی (با ایجاد سد) می شود.

7)با ایجاد مخزن آب در پشت سد، زمین های اطراف این مخزن به صورت زمین های حاصلخیز و کشاورزی در می آید.

8)حفظ محیط زیست و عدم آلودگی فضای منطقه.

9) گرچه سرمایه موردنیاز برای ظرفیت هر وات برق آبی، بین یک تا 3/5 دلار تخمین زده شده است.اما هزینه‏های جاری برق‏آبی بسیارناچیز است. مزیت دیگر این نیروگاه‌ها آن‏است که می‏توانند خیلی سریع شروع به‌کار کنند و یا به سهولت از مدار خارج شوند. بنابراین برای تولید در ساعات پیک بسیار مناسب هستند.

 

معایب:

1) طولانی بودن زمان ساخت.

2) نیاز به هزینه زیادی دارد.

3) محدودیت محل مناسب جهت احداث سد.